Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 17/02/2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục điều chỉnh kế hoạch làm việc và học tập

 

     Điều chỉnh lịch làm việc và học tập từ ngày 10/02/2020 sang ngày 17/02/2020 (nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020).

Các tin khác