Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

TT Hợp tác đào tạo

Trung tâm Hợp tác Đào tạo

Thông tin Trung tâm Hợp tác Đào tạo

Lịch sử hình thành:

Là đơn vị được thành lập ngày 20/4/2007 theo QĐ số 250/QĐ-CĐKT.1 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội dựa trên nền tảng tách ra từ mảng công tác bồi dưỡng cán bộ của phòng đào tạo với tên Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng cán bộ công chức. Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động để phù hợp với nhiệm vụ chính trị, theo tình hình thực tế và quá trình phát triển của nhà trường đến nay trung tâm được đổi thành: Trung tâm Hợp tác Đào tạo.

Chức năng:

Trung tâm Hợp tác Đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác hợp tác đào tạo với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Công tác tuyển sinh Trung cấp và Cao đẳng:

- Công tác tuyển sinh liên thông:

- Công tác đào tạo ngắn hạn:

- Đào tạo tiếng nước ngoài (Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc):

- Tư vấn du học:

- Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động:

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm: 

ThS. Tạ Ngọc Hà – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm – ĐT: 0946868116

ThS. Võ Xuân Nam – Phó Giám đốc – ĐT: 0985227288

ThS. Lê Tiến Hưng – Chuyên viên – ĐT: 0906586022

ThS. Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên - ĐT: 0989291987

Liên hệ

- Văn phòng:

  • Cơ sở 1: Tầng 1 – số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội – ĐT  024.35562367
  • Cơ sở 2: Tầng 1 Nhà E, Số 106, Tả Thanh Oai, Thanh trì, Hà Nội

- Email: tt.hoptacdaotao@hiec.edu.vn