Sinh viên có kỹ năng nghề để làm việc sau 6 tháng

Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tin tức sự kiện

Đoàn CBGV, SV nhà trường tham quan  Công ty Tài chính MB - chi nhánh Tràng An
Đoàn CBGV, SV nhà trường tham quan Công ty Tài chính MB - chi nhánh Tràng An

     Nhằm thực hiện các nội...