Sinh viên có kỹ năng nghề để làm việc sau 6 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết >
Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Xem chi tiết >
Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Xem chi tiết >
CNTT (ứng dụng phần mềm)

CNTT (ứng dụng phần mềm)

Xem chi tiết >
Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Xem chi tiết >
Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Xem chi tiết >
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem chi tiết >
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết >
Công nghệ may, thời trang

Công nghệ may, thời trang

Xem chi tiết >
Kế toán

Kế toán

Xem chi tiết >
Tài chính - ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Xem chi tiết >
Kiểm toán

Kiểm toán

Xem chi tiết >
Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Xem chi tiết >
Marketing

Marketing

Xem chi tiết >
Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Xem chi tiết >
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết >
Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Xem chi tiết >
Kế toán

Kế toán

Xem chi tiết >
Công nghệ may, thời trang

Công nghệ may, thời trang

Xem chi tiết >
Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Xem chi tiết >
Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Xem chi tiết >
CNTT (ứng dụng phần mềm)

CNTT (ứng dụng phần mềm)

Xem chi tiết >
Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Xem chi tiết >
Marketing

Marketing

Xem chi tiết >
Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Xem chi tiết >
Tuyển sinh hệ THPT + Trung cấp 2018

Tuyển sinh hệ THPT + Trung cấp 2018

Xem chi tiết >
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng