Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Cơ sở 1: tầng 3, nhà B- Điện thoại: 024.35562952

Cơ sở 2: tầng 1, nhà E - Điện thoại: 024.36857204

Email: p.daotao@hiec.edu.vn​  


Lịch sử hình thành:

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập vào năm 1961

Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo và NCKH trong nhà trường.

Đội ngũ Cán bộ, nhân viên: 18, trong đó: Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 07, Cử nhân: 10

Lãnh đạo phòng hiện nay:

TS. Đồng Trung Chính (Trưởng phòng)

ThS. Võ Xuân Nam (Phó trưởng phòng)

Trưởng Phòng qua các thời kì:

Phó Trưởng phòng qua các thời kì:

Cán bộ, nhân viên:

+ Bộ phận Đào tạo: ThS. Nguyễn Hoàng Khoa; ThS. Nguyễn Thị Quế; CN. Đặng Thị Nguyệt Quế; ThS. Hoàng Thị Loan; ThS. Lê Văn Chi; ThS. Nguyễn Huy Hảo; CN. Bùi Minh Thu; ThS. Nguyễn Mai Hương.

+ Bộ phận Thư viện: CN. Phạm Thị Quyên; CN. Trần Thị Thanh Bình; CN. Nguyễn Thị Nhung; CN. Trần Thị Hương; CN. Trần Thị Bẩy; CN. Lê Thị Bích Vân; CN. Ngô Thị Phương Loan; CN. Nguyễn Thị Loan.

Liên hệ

+   Văn phòng024.35562952 - 024.36857204  Email: p.daotao@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: Ts. Đồng Trung Chính - ĐT: 0943139999   

      Email:  chinhdt@hiec.edu.vn

+   Phó Trưởng phòng: Ths. Võ Xuân Nam - ĐT: 0985227288  

     Email: namvx@hiec.edu.vn