Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

Cơ sở 1: tầng 2, nhà A- Điện thoại: 024.3556.2960 - Fax: 024.3556.2956; Cơ sở 2: tầng 1, nhà C

Email: p.tochuc@hiec.edu.vn


Lịch sử hình thành:

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập vào năm 1961

Chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, y tế, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phục vụ và tổ xe.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 14, trong đó 01 Tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 08 cử nhân và kỹ sư

Lãnh đạo phòng hiện nay

Ông Trần Minh Hải (Trưởng phòng);  Bà: Phạm Thị Thu Hằng (Phó phòng)

Cán bộ nhân viên

Hoàng Minh Tuấn, Huỳnh Thị Hằng, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thị Hà, Lê Tiến Hưng, Đỗ Thị Hạnh Linh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Đức Phong, Bùi Đức Sơn, Lê Thị Kim Nhung, Nguyễn Anh Dũng, Đào Xuân Sự

Liên hệ

- Văn phòng:  ĐT: 024.35562960;  Fax:024.35562956; Email: p.tochuc@hiec.edu.vn

-  Trưởng phòng: TS. Trần Minh Hải - ĐT: 0942 176 666 - Email: haitm@hiec.edu.vn

- Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Thu Hằng - ĐT: 0982483665 -  Email: hangpt@hiec.edu.vn