Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, giảng viên dạy trình độ Đại học, Cao đẳng

Nhằm bồi dưỡng NVSP và chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên giảng dạy trình độ Cao đẳng, Đại học theo quy định của Bộ giáo...

Thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường cao đẳng công lập, trực thuộc...

Thông báo Tuyển sinh liên thông lên Đại học chính quy năm 2017

Thông báo Tuyển sinh liên thông lên Đại học chính quy năm 2017

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng: Quản lý nhà nước; Kế toán viên; Sư phạm dạy nghề

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng: Quản lý nhà nước; Kế toán viên; Sư phạm dạy nghề

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường cao đẳng...