Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2019

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương . Nhà trường thông báo...

Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản vừa học - vừa làm kỳ tháng 10/2019

Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản vừa học - vừa làm kỳ tháng 10/2019

Thông báo tuyển sinh du học Đài loan hệ vừa học vừa làm

Thông báo tuyển sinh du học Đài loan hệ vừa học vừa làm

Thông tin cơ bản về du học Nhật Bản

Thông tin cơ bản về du học Nhật Bản

Thông báo Tuyển sinh liên từ Cao đẳng lên Đại học chính quy (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đợt 2

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp...

Thông báo tuyển sinh năm Cao đẳng năm 2018

Nhà trường thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo...

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học chính quy năm 2018

Thông báo: Về việc Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học chính quy năm 2018 của ĐH Công...