Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa May và thời trang

Khoa May và Thời trang

Cơ sở chính: Tầng 3, nhà B - ĐT: 0243.555.3996

E-mail: k.maythoitrang@hiec.edu.vn


Khoa May và Thời trang là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, có chức năng đào tạo các ngành, nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực May và Thời trang; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Faculty of Garment & Textile and Fashion Design.

Đội ngũ cán bộ nhân viên: 

Lãnh đạo Khoa hiện nayThs. Phạm Thu Cát (Trưởng Khoa)

Cán bộ, Giảng viên: Trần Thị Vân Anh

LIÊN HỆ: 

-  Văn phòng khoa: 043.555.3996   Email:  k.maythoitrang@hiec.edu.vn

-  Trưởng khoa: Phạm Thu Cát; Điện thoại : 0915632201;  Email:  catpt@hiec.edu.vn

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Một số mẫu thiết kế

 

Trong phòng học máy tính

   

Trong xưởng cắt và may

 

Và kết quả