Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Khảo thí và KĐCL

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Cơ sở chính: tầng 4, nhà B - Điện thoại: 024.35560973; Cơ sở 2: tầng 1, nhà C

email:  p.khaothi.kdcl@hiec.edu.vn


Thành lập:

Theo Quyết định số 42/QĐ-CĐKT1 ngày 20/1/2011 của Hiệu trưởng trường CĐKT CN  phòng TT&KĐCLĐT chính thức trở thành một phòng độc lập.

Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong toàn trường bao gồm: giảng dạy, học tập, làm việc của cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng  về công tác Khảo thí của nhà trường.

- Đề xuất các ý kiến liên quan đến công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên trong toàn trường.

- Tiến hành lấy ý kiến người học về chất lượng dạy học của giáo viên, chất lượng phục vụ giáo dục trong trường.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 10 người

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học (Đt: 0916126011)

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hương, Đinh Thị Thu Thủy, Vũ Thanh Huyền

Các hoạt động chủ yếu

 Tổ chức các hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên.

- Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường giao.

Liên hệ

+   ĐT CQ: CS1: 0243.556.0973

+   Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học ĐT: 0916126011