Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tin tức sự kiện

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế...

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho các...

Tập huấn Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 23 -25/01/2018, tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp...

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày...

Thông báo về việc thay đổi giờ học các lớp hệ cao đẳng chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Tuyển sinh du học Đài Loan 2018

Miễn toàn bộ học phí kỳ đầu tiên, miễn phí đào...