Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đăng ký tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

HỆ CAO ĐẲNG  - HỆ TRUNG CẤP  - LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Nhà trường thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018 như sau:

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT

Tên ngành, nghề

Mã ngành, nghề

Chỉ tiêu tuyển

ĐĂNG KÝ

1

Kế toán 

6340301

120

Tại đây

2

Kiểm toán

6340310

30

Tại đây

3

Quản trị kinh doanh

6340404

120

Tại đây

4

Quản trị văn phòng

6340403

30

Tại đây

5

Dịch vụ pháp lý

6380201

30

Tại đây

6

Tài chính - Ngân hàng

6340202

30

Tại đây

7

Marketing

6340116

60

Tại đây

8

Tin học ứng dụng

6480205

60

Tại đây

 9

Thương mại điện tử

6480215

30

Tại đây

10

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

6480202

60

Tại đây

11

Quản trị mạng máy tính

6480210

60

Tại đây

12

May thời trang

6540205

60

Tại đây

13

Điện tử công nghiệp

6520225

40

Tại đây

14

Điện công nghiệp

6520227

40

Tại đây

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

40

Tại đây

16

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

6810205

40

Tại đây

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

Tên ngành, nghề

Mã ngành, nghề

Chỉ tiêu tuyển

ĐĂNG KÝ

1

Kế toán 

6340301

120

Tại đây

2

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

6340310

30

Tại đây

3

Logistic

6340404

120

Tại đây

4

Quản lý và bán hàng siêu thị

6340403

30

Tại đây

5

Tin học ứng dụng

6380201

30

Tại đây

6

May thời trang

6340202

30

Tại đây

7

Thương mại điện tử

6340116

60

Tại đây

8

Điện công nghiệp

6480205

60

Tại đây

 9

Điện tử công nghiệp

6480215

30

Tại đây

10

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

6480202

60

Tại đây

11

Quản trị mạng máy tính

6480210

60

Tại đây

12

Du lịch lữ hành

6540205

60

Tại đây

13

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

6520225

40

Tại đây

*) THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian: Từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2018

2. Địa điềm:

Cơ sở 1: Số 143 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.3685 7365; 04.3556 6300

Cơ sở 2: Số 106 đường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Điện thoại: 04.36884342

Website: http://www.hiec.edu.vn. Email: tuyensinh@hiec.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Tuyensinh.HIEC

Hotline: 0869969396