Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2018

Ngày 31 tháng 03 năm 2018, Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã được tổ chức. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Tại Hội nghị, NGND. TS. Hà Xuân Quang – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, tuy gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ CBVC, nhà trường đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tiếp tục phát huy truyền thống hơn 56 năm xây dựng và phát triển.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

   Những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2017: Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, tăng được số lượng tuyển sinh so với 2016 gần 60%, tuyển sinh đào tạo Trung cấp tại trường; Chuyển đổi thành công toàn bộ chương trình đào tạo, xây dựng các quy định, quy chế, tổ chức hoạt động đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng dẫn của Luật GDNN; Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và hướng phát triển tương lai; Phát triển quan hệ đối tác hợp tác với doanh nghiệp, các có sở đào tạo trong ngoài nước; Tiếp tục đổi mới các hoạt động dạy, học, quản lý và phục vụ sinh viên, đã tạo niềm tin của HSSV, phụ huynh với nhà trường; Xây dựng mục tiêu chiến lược, phương hướng phát triển nhà trường trong dài hạn; Đời sống CBVC từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân  tăng 35% so với 2016. Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn TN nhà trường đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh.

   Giữ ổn định, phát huy kết quả 2017, tiếp tục đổi mới để tạo tiền đề vững chắc cho phát triển những năm tiếp sau là mục tiêu chung tập thể CBVC nhà trường sẽ phấn đấu đạt được trong năm 2018. Các nhiệm vụ cụ thể sẽ thực hiện trong năm :

1. Đổi mới công tác tuyển sinh, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, tập trung để tăng số lượng tuyển sinh cao đẳng;

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ tất cả các khâu, các bộ phận trong nhà trường;

3. Đổi mới công tác tư vấn, hỗ trợ học tập, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên. Đảm bảo 100% SV (có nhu cầu) được hỗ trợ tìm việc trong quá trình học và sau tốt nghiệp;

4. Phát triển hoạt động hợp tác doanh nghiệp, hợp tác đào tạo; tăng nguồn thu từ hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, khai thác thác triệt để CSVC;

5. Xây dựng, áp dụng biện pháp khuyến khích, biện pháp quản lý nhằm tăng sự chủ động các đơn vị phù hợp cơ chế tự chủ; khuyến khích mọi CBVC đóng góp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, khai thác triệt để, tiết kiệm các nguồn lực, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho nhà trường;

6. Xây dựng cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với tình hình mới; tiếp tục mở các ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu thị trường (3-5 nghề);

7. Xây dựng số lượng, cơ cấu vị trí việc làm phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo; Sắp xếp lao động phù hợp với công việc và định hướng phát triển nhà trường; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhân viên, giảng viên theo chuẩn quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển (ngắn và dài hạn);

8. Xây dựng, trình các cơ quan quản lý đề án tự chủ nhà trường khi có văn bản hướng dẫn;

9. Triển khai thực hiện NQ TW6 về tinh gọn bộ máy, biên chế và đổi mới cơ chế quản lý, quản trị nhà trường;

10. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia quản lý, động viên CBĐV, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời giám sát thực hiện dân chủ công bằng trong nhà trường;

11. Nâng cao thu nhập của CBVC trên cơ sở tăng nguồn thu, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo công bằng, khuyến khích sự nỗ lực đóng góp của mọi người.

Hội nghị thông qua Báo cáo công tác Thanh tra năm 2017 và nhiệm kỳ 2016-2017 do đồng chí Nguyễn Thị Học – Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Đ/c Nguyễn Thị Học – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo

Trong không khí dân chủ, CBVC đã tham gia thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết  và mong muốn nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới. Đồng chí Hiệu trưởng Hà Xuân Quang đã trao đổi, giải đáp tất cả các ý kiến đóng góp và đề xuất của CBVC nêu ra tại Hội nghị và các ý kiến tổng hợp từ Hội nghị CBVC các đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thị Lan – Đại diện Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn nghề phát biểu tham luận

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019, gồm 03 đồng chí, đại diện các khu vực, bộ phận trong trường.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao, thể hiện sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của tập thể CBVC trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Thị Bích – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển trường CĐKTCNHN ngày càng vững mạnh về mọi mặt, trở thành một trong những trường đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao của Đất nước.

Đ/c Dương Thị Bích – Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát động phong trào thi đua