Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đảng Ủy

Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường:

TT Họ và tên Chức vụ Đảng
1 Nguyễn Công Quang Bí Thư Đảng ủy                                                            
2 Hà Xuân Quang Phó Bí Thư Đảng ủy
3 Trần Minh Hải Ủy viên Thường vụ

 

- Ban chấp hành Đảng bộ trường:

 TT  Họ và tên Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể
1 Nguyễn Công Quang Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
2 Hà Xuân Quang Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3 Trần Minh Hải Ủy viên Thường vụ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
4 Nguyễn Thiên Sứ Phó Hiệu trưởng
5 Dương Thị Bích Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Ngoại ngữ
6 Trịnh Thị Thu Nguyệt Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
7 Đinh Nam Dương Trưởng phòng Quản trị - Đời Sống
8 Vũ Trà Giang Trưởng khoa Luật và Lý luận chính trị
9 Lê Văn Thiêm Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn nghề