Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà A -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

Điện thoại: 043.5566.300

Emai: tuyensinh@hiec.edu.vn

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà B -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

CS 2: Tầng 1 – Nhà C – 106 Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại: 04.35562367; 0435553407

Emai:

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ kế toán - Tài chính (trực thuộc khoa Kế toán Tài chính)

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà A -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

Điện thoại: 0243.5553407

Emai: tt.hoptacdoanhnghiep@hiec.edu.vn