Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Phòng Quản lý đào tạo và Học sinh Sinh viên

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, Cơ sở 1

Điện thoại:  024.35562952 - 024.36857204  

Xem chi tiết

Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, Cơ sở 1

Điện thoại: 024.35562960;  Fax: 024.35562956

Xem chi tiết

Phòng Quản trị 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, CS 1\Tầng 1, nhà D, CS 2.

Điện thoại: 024.35562969 - 024.36857886 - 024.36857890

Xem chi tiết

Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, CS 1\Tầng 1, nhà C, CS 2.

Điện thoại: 024.35560597 - 024.36857885

Xem chi tiết

Phòng Thanh tra

Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, Cơ sở 1\Tầng 2, nhà C, CS 2.

Điện thoại: (024)35562957- (024)36857834 

Xem chi tiết

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo

Địa chỉ: Tầng 4, nhà B -  Cơ sở 1

Điện thoại: 0243.556.0973 - 0243.2323114

Xem chi tiết