Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng chức năng

Các phòng ban chức năng

 

STT Đơn vị Địa chỉ Điện thoại-Fax Cán bộ, nhân viên
1 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

- Tầng 3, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà E, cơ sở 2.

ĐT: (024)35562952

TP: TS. Đồng Trung Chính
2

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

- Tầng 4, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.     

ĐT: (024)35560973;

TP: Ths. Nguyễn Thị Học
3 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN VÀ THANH TRA

- Tầng 2, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

ĐT: (024)35562957;

TP: Ths. Phan Văn Hưng
4 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

ĐT: (024)35562960

Fax: (024)35562956

TP: TS. Trần Minh Hải 
5 PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

ĐT: (024)35562969;

TP: Ths. Đinh Nam Dương
6 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

ĐT: (024)35560597

TP: Ths. Trịnh Thu Nguyệt