Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

Cơ sở 1: tầng 2, nhà A- Điện thoại: 024.3556.2960 - Fax: 024.3556.2956; Cơ sở 2: tầng 1, nhà C

Email: p.tochuc@hiec.edu.vn


Lịch sử hình thành:

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập vào năm 1961

Chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, y tế, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phục vụ và tổ xe.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 09, trong đó 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ, 02 Cử nhân ĐH, 03 trình độ Khác.

Lãnh đạo phòng hiện nay

Trưởng phòng: Ông Trần Minh Hải 

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hằng 

Cán bộ nhân viên

Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Bảy, Đoàn Thị Hồng Minh, Đỗ Thị Hà, Đào Xuân Sự, Nguyễn Hoài Đức, Ngô Văn Hưng.

Liên hệ

- Văn phòng:  ĐT: 024.35562960;  Fax:024.35562956; Email: p.tochuc@hiec.edu.vn

-  Trưởng phòng: TS. Trần Minh Hải - ĐT: 0942 176 666 - Email: haitm@hiec.edu.vn

- Phó trưởng phòng: ThS. Trần Duy Hưng - ĐT: 0919 009 398 - Email: hungtd@hiec.edu.vn