Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

 

Khoa Giáo dục nghề nghiệp phổ thông được thành lập ngày 01/9/2022. Qua thời gian, Khoa Giáo dục nghề nghiệp phổ thông không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

 Chi tiết

Hoạt động khác