Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo

Cơ sở 1: tầng 3, nhà B- Điện thoại: 024.35562952

Email: p.daotao@hiec.edu.vn​  


Lịch sử hình thành:

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập vào năm 1961

Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo và NCKH trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm:  01 Tiến sỹ ; 04 Thạc sĩ;  01 Kỹ sư; 03 Cử nhân; 

Lãnh đạo phòng hiện nay:

TS. Đồng Trung Chính (Trưởng phòng)

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền (Phó phòng)

Cán bộ, nhân viên:

+ Bộ phận Đào tạo: ThS. Nguyễn Ngọc Linh; ThS. Nguyễn Thị Quế;  ThS. Lê Văn Chi; CN. Trần Thị Hương; KS. Nguyễn Mạnh Hùng; CN. Nguyễn Thị Loan.

+ Bộ phận Thư viện: CN. Trần Thị Thanh Bình.

Liên hệ

+   Văn phòng024.35562952 - 024.36857204  Email: p.daotao@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: TS. Đồng Trung Chính - ĐT: 0943139999   

      Email:  chinhdt@hiec.edu.vn

+   Phó phòng: ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền - ĐT: 

      Email:  hienntm@hiec.edu.vn