Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

   Tiền thân khoa Kinh tế và quản lý là Khoa Kinh tế được thành lập theo Đề án thành lập các khoa và tổ môn Trường Trung học kinh tế - Bộ Công nghiệp tháng 5/2005 trên cơ sở tổ môn Kinh tế xí nghiệp. Là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Chi tiết

Công tác Sinh viên