Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu về Trung Tâm

Lịch sử hình thành:

Là đơn vị được thành lập ngày 20/4/2007 theo QĐ số 250/QĐ-CĐKT.1 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội dựa trên nền tảng tách ra từ mảng công tác bồi dưỡng cán bộ của phòng Đào tạo với tên Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng cán bộ công chức, đến ngày 28/11/2017 trung tâm được tách ra từ Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng cán bộ công chức thành Trung  Hợp tác đào tạo. Hiện nay để phù hợp với nhiệm vụ chính trị, theo tình hình thực tế và quá trình phát triển của nhà trường trung tâm được sát nhập với Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn nghề thành Trung tâm Tuyển sinh và hợp tác đào tạo.

Chức năng:

Trung tâm Tuyển sinh và hợp tác đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác hợp tác đào tạo với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Công tác tuyển sinh Trung cấp trong trường và Cao đẳng

- Công tác tuyển sinh liên thông

- Công tác đào tạo ngắn hạn

- Đào tạo tiếng nước ngoài (Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc)

- Tư vấn du học

- Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm: 

      1.ThS. Tạ Ngọc Hà – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm – ĐT: 0946868116

      2. ThS. Võ Xuân Nam – Phó Giám đốc – ĐT: 0985227288

      3. ThS. Lê Tiến Hưng – Chuyên viên – ĐT: 0906586022

      4. ThS. Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên - ĐT: 0989291987

      5. ThS. Trần Chính Nghĩa – Chuyên viên – ĐT: 0903470189

Liên hệ

  • Tầng 1 – Cơ sở 1 – số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội (ĐT:  024.35562367; 024.35562367; 024.35566300)
  • Tầng 1, Cơ sở 2 - Nhà E, Số 106, Tả Thanh Oai, Thanh trì, Hà Nội (ĐT: 024.36884342)

+   Hotline: 08.69969396

+   Email: tt.tuyensinh@hiec.edu.vn; tt.hoptacdaotao@hiec.edu.vn

+   Facebook: http://www.facebook.com/tuyensinh.hiec