Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán

Cơ sở 1: tầng 2, nhà A- Điện thoại: 024.35560597

Cơ sở 2: tầng 1, nhà C - Điện thoại: 024.36857885

Email: p.taichinh@hiec.edu.vn


Lịch sử hình thành :

Phòng Tài chính kế toán được thành lập vào năm 1961

Chức năng :

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản công; Quản lý, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách và vốn tự có của nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên : 07 người, trong đó : Thạc sỹ : 01, Cử nhân : 06

Lãnh đạo phòng hiện nay :

Trưởng phòng : Th.S Trịnh Thị Thu Nguyệt

Trưởng phòng qua các thời kỳ :

+ Trần Thị Yến (1998 – 1/2010)

+ Trịnh Thị Thu Nguyệt ( 1/2010 đến nay )

Phó phòng qua các thời kỳ :

+ Giang Thị Rưỡng ( 2010 – 3/2013 )

+ Thiều Thị Oanh ( 2008- 10/2016

Vũ Thị Duyên (2016-nay)

Cán bộ, nhân viênĐặng Thị Phương Linh, Lương Thế Tùng, Đinh Xuân Tùng, Tống Thị Hòa.

Liên hệ

+   Văn phòng:  ĐT: 024.35560597 - 024.36857885  Email:  p.taichinh@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: Ths. Trịnh Thị Thu Nguyệt - ĐT: 0989091158  Email:  nguyettt@hiec.edu.vn

+   Phó Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Duyên - Email: duyenvt@hiec.edu.vn