Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa Kế toán - Tài chính tiền thân là Tổ môn hạch toán, được thành lập từ năm 1961. Ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, Khoa Kế toán – Tài chính luôn là một trong những Khoa có quy mô đào tạo lớn nhất của Nhà trường với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng Hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy và Cao đẳng liên thông.

Chi tiết

Công tác Sinh viên

Công tác HSSV

Công tác HSSV

02/03/2022