Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

TT Hợp tác DN & hỗ trợ việc làm sinh viên

Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm sinh viên

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh

Ths. Đỗ Tiến Dũng

Phó Giám Đốc- Phụ trách trung tâm

I. Vị trí và chức năng

        Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động hợp tác doanh nghiệp; là cầu nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và giới thiệu việc làm, thực tập sản xuất, thực tập trải nghiệm cho học sinh, sinh viên và thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

       - Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Enterprise Partnership

      - Trụ sở chính đặt tại: Cơ sở 1, Tầng 1, Nhà B - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

      - Điện thoại: 0243.555.3407

II. Nhiệm vụ

1. Phát triển quan hệ với doanh nghiệp

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quy định, xây dựng chiến lược, giải pháp phát triển hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;

Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu cho học sinh, sinh viên;

- Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV với doanh nghiệp;

- Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của Nhà trường;

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp.

- Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của học sinh, sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp.

2. Hỗ trợ việc làm sinh viên

- Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV;

- Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ Nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp;

- Giới thiệu học sinh, sinh viên thực tập ở nước ngoài, xuất khẩu lao động.

3. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng đạt chuẩn đầu ra cho HSSV trong Nhà trường

- Liên kết với các trường đại học, học viện để tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn

- Thực hiện, triển khai các dự án, đề án do Nhà trường giao.

Danh sách cán bộ, chuyên viên trung tâm

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Ths.Đỗ Tiến Dũng

Phó Giám Đốc- Phụ trách trung tâm

dungdt@hiec.edu.vn

2

Trần Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

tamthanh19166@gmail.com

3

Ths.Bùi Thị Thanh Vân

Chuyên viên

buivan7663@gmail.com

4

Ths.Nguyễn Hoàng Khoa

Chuyên viên

nguyenhoang.khoa37@gmail.com

5

Vũ Minh Trà

Chuyên viên

minhtra85@gmail.com

6

Nguyễn Hằng Ly

Chuyên viên