Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên (sau đây viết tắt là “Trung tâm”) là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (sau đây gọi là “Nhà trường”), có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài (gọi chung là “doanh nghiệp”); là đầu mối tổ chức tìm việc làm cho HSSV nhà trường; thực hiện các chức năng khác theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Enterprise Partnership and Student Employment Assistance (CEPEA).

Trụ sở chính đặt tại: Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chi tiết

Hợp tác Doanh nghiệp