Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác Học sinh - sinh viên

Cơ sở 1: tầng 2, nhà B - Điện thoại: 024.3556.2957; Cơ sở 2: tầng 1, nhà C

Email:   p.quanlyhssv@hiec.edu.vn 


Thành lập:

Phòng Công tác HSSV được thành lập theo Quyết định số 1369/ QĐ – CĐKT1 ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà nội, trên cơ sở Tổ quản lý học sinh của phòng Đào tạo và một số cán bộ thuộc các phòng ban bộ phận khác trong Nhà trường. Cơ cấu nhân sự của phòng ở buổi đầu thành lập, gồm một trưởng phòng (nguyên là một phó phòng Đào tạo được đề bạt) và bốn cán bộ chuyên viên.

Định hướng hoạt động:

Phát huy truyền thống của phòng trong 10 năm thành lập vừa qua, tập thể phòng Công tác HSSV nguyện đem hết sức mình, nỗ lực trong việc phục vụ HSSV, thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhà trường giao phó trong lĩnh vực quản lý học tập và rèn luyện HSSV, tiếp tục đóng góp vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đào tạo, đoàn kết xung quanh tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường, vượt qua những khó khăn hiện nay trong tuyển sinh và đào tạo, góp phần vào những bước phát triển mới của Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà nội.

Cán bộ chuyên viên của phòng qua các thời kỳ:

1.Trưởng phòng: TS Nguyễn Thiên Sứ, Th.S Nguyễn Thị Học, Th.S Phan Văn Hưng, CN. Trần Thị Yến, Th.S Nguyễn Thanh Hải.

2.Phó trưởng phòng: Trần Vân Anh, Vũ Thị Gấm, Trần Thị Nụ, Nguyễn Hoài Sơn.

3.Cán bộ chuyên viên qua các thời kỳ: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Phương (A), Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Hạt, Hoàng Thị Nga, Vũ Thị Trang, Bùi Thị Vân

4. Liên hệ

+   Văn phòng(024)35562957(04)36857834   Email: p.quanlyhssv@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thanh Hải - ĐT: 0904391316  Email:  haint@hiec.edu.vn

+   Phó Trưởng phòng: Ths. Trần Vân Anh - ĐT: 0904345575 Email: anhtv@hiec.edu.vn