Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

1.Thành lập: Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định 340/ QĐ – CĐKT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Chi tiết

Cơ cấu nhân sự