Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

1.Thành lập: Phòng CT HSSV được thành lập theo Quyết định 1369/ QĐ – CĐKT ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

Chi tiết

Cơ Cấu Nhân sự

Quy chế CTHSSV

Thông tin khác