Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa Khoa học Cơ Bản tiền thân là khoa Cơ sở được tách ra theo Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội từ ngày 01/01/2014. Tiếp đó, theo quyết định 408/QĐ-CĐKT1, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Cơ Sở - Cơ bản sáp nhập thành Khoa Ngoại ngữ & Khoa học cơ bản kể từ ngày 15/10/2017.

Chi tiết

Công tác Sinh viên