Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa Ngoại ngữ - Khoa học Cơ Bản tiền thân là khoa Cơ sở được tách ra theo Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội từ ngày 01/01/2014. Tiếp đó, theo quyết định 408/QĐ-CĐKT1, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Cơ Sở - Cơ bản sáp nhập thành Khoa Ngoại ngữ & Khoa học cơ bản kể từ ngày 15/10/2017.

Chi tiết

Công tác Sinh viên

Thông tin khác

gioi thieu

gioi thieu

09/06/2020