Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

4 Lưu đồ quy trình đợt 4/2019

4 Lưu đồ quy trình đợt 4/2019

 

1. Quy trình tuyển sinh Hệ Cao đẳng.jpg

2. Quy trình xét miễn giảm học phí và miễn giảm chi phí học tập cho học sinh sinh viên.jpg

3. Quy trình Quản lý sử dụng phòng học(2).jpg

4. Quy trình tinh giản biên chế theo nghị định 108 năm 2014 và nghị định 113 năm 2018 của chính phủ.jpg