Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Danh sách sinh viên K14,K15,K16 đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thông báo tới sinh viên K14, K15,K16 danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (file đính kèm):

1. Danh sách sinh viên K14 - Đủ điều kiện tốt nghiệp.pdf

2. Danh sách sinh viên K15 - Đủ điều kiện tốt nghiệp.pdf

3. Danh sách sinh viên K16 - Đủ điều kiện tốt nghiệp.pdf

4. Danh sách sinh viên K16 - Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.pdf

Mọi thắc mắc phản hồi về Cô Minh Hiền - phòng Quản lý đào tạo - Số ĐT: 0986 491 720. Hạn 16h00 ngày 14.07.2019. Nếu sau thời hạn trên nhà trường sẽ ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp.