Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Kế hoạch khai giảng và học tập Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018

       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính học tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Số lượng học viên: Dự kiến 80 học viên

2. Đối tượng học:

Cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác có nhu cầu

3.Thời gian khai giảng và học tập:  

- Thời gian khai giảng:  14h30’ ngày 03/11/2018

- Thời gian học: các ngày Thứ 7, chủ nhật hàng tuần

4. Nội dung học tập

Theo chương trình xây dựng của Học viện Hành chính Quốc gia

5. Địa điểm khai giảng và học tập: Tại hội trường 602 - Cơ sở 1: số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

6. Tổ chức khai giảng:

6.1. Thành phần dự

- Đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia

- Đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

- Toàn thể học viên lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (có danh sách)

6.2. Nội dung chương trình lễ khai giảng:

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trung tâm HTDN & HTVLSV

2

Công bố Quyết định mở lớp và cử giáo viên chủ nhiệm

Học viện Hành chính Quốc gia

3

Đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia

4

Đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế Công  nghiệp phát biểu

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà  Nội

5

Phổ biến nội quy, quy chế học tập

Học viện Hành chính Quốc gia

6

Bế mạc

Học viện Hành chính Quốc gia

Mọi nhu cầu về đăng ký và tư vấn xin liên hệ: cô Trần Thị Thanh Tâm, 

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Điện thoại: 0243 555 3407, Email: tamthanh19166@gmail.com